Tuyển 10 kỹ sư trắc địa, điện tử viễn thông và tin học