THIEN NAM POSITIONING JSC

Requirements

Hệ thống Định vị Toàn cầu có cải chính(DGPS) là một dạng nâng cao của Hệ thống Định vị Toàn cầu, trong đó sử dụng thêm một mạng lưới các trạm mặt đất cố định để phát tín hiệu làm căn cứ cho các thiết bị định vị nhận biết sự khác biệt giữa các vị trí của các trạm đo theo hai cách: được chỉ định bởi hệ thống vệ tinh và số liệu đo đạc chính xác đã biết từ trước. Từ sai khác giữa vị trí đo bởi vệ tinh và vị trí chính xác đã biết, các thiết bị định vị có thể hiệu chỉnh vị trí chính xác của chúng.
Các tín hiệu hiệu chỉnh thường được phát ở dạng sóng radio UHF sử dụng dải tần vô tuyến sóng dài giữa 285 kHz và 325 kHz.

 

LỊCH SỬ:
Khi GPS lần đầu tiên được đưa vào dịch vụ, quân đội Mỹ lo ngại về khả năng các lực lượng đối phương sử dụng tín hiệu GPS có sẵn trên toàn cầu để hướng dẫn hệ thống vũ khí của riêng họ. Để tránh điều này, các tín hiệu "thô" (C/A) truyền đi trên các tần số L1 (1575,42 MHz) đã cố tình bị làm giảm chất lượng, bằng cách gây ra sai lệch ngẫu nhiên trong tín hiệu đồng hồ, tương đương với sai số khoảng 100 mét về khoảng cách. Kỹ thuật này, được gọi là "cung cấp chọn lọc", hay gọi tắt là SA, gây ra sự xuống cấp nghiêm trọng cho người sử dụng GPS trong mục đích phi quân sự. Các thông tin chính xác dành cho người sử dụng tần số kép GPS, nhận thêm tín hiệu từ tần số L2 (1227,6 MHz); nhưng L2, dự định sử dụng cho quân sự, được mã hóa và chỉ có sẵn cho người dùng có quyền truy cập và sở hữu mã khóa thích hợp.
Đến giữa thập niên 1980, một số cơ quan phát triển một vài giải pháp cho các vấn đề SA. Vì tín hiệu SA được làm lệch từ từ, giá trị sai lệch là tương đối cố định trên một vùng lãnh thổ rộng. Điều này gợi ý rằng phát sóng về sự sai lệch cho khu vực địa phương thu GPS có thể loại bỏ ảnh hưởng của SA, kết quả đo có sai số gần hơn với giá trị lý thuyết của GPS, khoảng 15 mét. Ngoài ra, một nguồn của sai sót trong GPS là do sự chậm trễ truyền tín hiệu trong tầng điện ly, cũng có thể được đo và sửa chữa bằng phương pháp này. Kết quả là sai số giảm xuống khoảng 5 mét.

HOẠT ĐỘNG:
Một trạm tham chiếu tính toán và sửa chữa sai lệch với địa điểm và thời gian riêng của nó. Người dùng trong vùng bán kính lên đến 277 hải lý (500 km) từ trạm tham chiếu, có thể nhận báo cáo về sai lệch đã được tính toán bởi trạm tham chiếu và hiệu chỉnh lại giá trị vị trí và thời gian chính xác cho nó. Tuy nhiên, độ chính xác của DGPS giảm theo khoảng cách tới trạm tham chiếu(1m/100Km).

1. TRIMBLE SPS351 DGPS/BEACON RECEIVER

KEY FEARTURES

 • A flexible, modular, DGPS/Beacon receiver that delivers sub-meter horizontal positioning accuracy for marine and OEM applications
  • Integrated IALA Beacon capability allows the use of free MSK Beacon correction transmissions without extra receiver or antenna
  • Use DGPS RTCM corrections via radio or cellular connection to extend the DGPS range when Beacon coverage is not available
  • Ethernet and browser interface provides remote access over the internet or by cable for data monitoring and configuration
  • Integrated Bluetooth® wireless technology for cable-free configuration and operation with a computer or cell phone

SUB-METER ACCURACY AT AN AFFORDABLE PRICE
The Trimble® SPS351 DGPS/Beacon Receiver is an economical answer to the many demands of marine construction. It incorporates tried and tested DGPS positioning technology in a robust package with an easy to use interface. Combined with Trimble HYDROpro™ software, it provides flexibility for a wide range of marine construction applications, including:
• Dredging
• Positioning (tugs / anchors)
• Navigation
• Rock and material placement
• Bathymetric survey

TRIMBLE TOUGH. TRIMBLE SECURE.
The robust construction and modularity of the SPS351 system delivers installation flexibility via external GPS antenna options, as required on marine vessel installations. The receiver can then be mounted in a secure environment protected from the weather and theft, leaving only the antenna outside. Trimble EVEREST™ technology improves results in high multi-path environments such as those encountered on construction vessels and port construction sites.

Accuracy at All Times and All Places
The Trimble SPS351 receiver can achieve DGPS positioning with sub‑meter precision using RTCM DGPS corrections either broadcast free by IALA MSK Beacon stations, via the Internet from an NTRIP source, from SBAS (satellite based augmentation systems) such as WAAS, EGNOS and MSAS or via an external radio
from a local reference station.

SPECIFICATIONS:

Receiver Name. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SPS351 DGPS/Beacon receiver
Type. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modular
Base and Rover interchangeability. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yes
Base operation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SPS351 with DGPS RS option
Rover operation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SPS351

Rover position update rate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Hz, 2 Hz, 5 Hz, 10 Hz
Rover maximum range from base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unlimited
Rover operation within a VRS™ network. . . . . . . . . Yes RTCM DGPS only

General
Keyboard and display . . . . . . . . . . . . VFD display 16 characters by 2 rows
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . On/Off key for one button start up
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Escape and Enter key for menu navigation
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 arrow keys (up, down, left, right)
for option scrolls and data entry
Dimensions (L × W × D). . . . 24 cm (9.4 in) × 12 cm (4.7 in) × 5 cm (1.9 in)
including connectors
Weight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.31 kg (2.9 lbs) receiver only

Antenna options
L1, GPS, SBAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GA510
L1, GPS, MSK Beacon, SBAS. . . . . . . . . . . . GA530 (included in SPS351 kit)
Legacy Trimble antennas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L1/Beacon, DSM 232
antenna not supported

Temperature
Operating. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -40° C to +65° C (-40° F to +149° F)
Storage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -40° C to +80° C (-40° F to +176° F)
Humidity. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MIL-STD 810F, Method 507.4
Waterproof. . . . . IP67 for submersion to depth of 1 m (3.3 ft), dustproof

Shock and vibration
Drop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Designed to survive a 1 m (3.3 ft)
drop onto a hard surface
Shock: non-operating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . To 75 g, 6 ms, saw-tooth
Shock: operating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . To 40 g, 10 ms, saw-tooth
Vibration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tested to Trimble Survey profile
(2.6 gRMS): 5 Hz–350 Hz: 0.15 g2/Hz;
350 Hz–500 Hz; –6 dB/octave

Measurements
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Advanced Trimble Maxwell™ 5 Custom GPS chip
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L1 signal-to-noise ratios reported in dB-Hz
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Proven Trimble low elevation tracking technology
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-channel L1 C/A code
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EVEREST™ multipath signal rejection
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-channel MSK Beacon
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-channel SBAS (WAAS/EGNOS/MSAS)

Code differential GPS positioning1
Correction type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DGPS RTCM v2.x
Correction source. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Internal MSK Beacon, DGPS Base via external radio or internet

Horizontal accuracy. . . . . . . . . . ±(0.25m + 1 ppm) RMS ±(0.8 ft + 1 ppm)
Vertical accuracy. . . . . . . . . . . . . ±(0.50m + 1 ppm) RMS ±(1.6 ft + 1 ppm)

SBAS (WAAS/EGNOS/MSAS) positioning2
Horizontal accuracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typically <1 m (3.3 ft)
Vertical accuracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typically <5 m (16.4 ft)

Power
External. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Power input on 7-pin 0-shell Lemo
connector is optimized for lead acid
batteries with a cut-off threshold of 10.5 V
Power input on the 26-pin D-sub connector is
optimized for Trimble Lithium ion battery input
(P/N 49400) with a cut-off threshold of 9.5 V
10.5 V to 28 V DC external power input
with over-voltage protection
Receiver will automatically turn on when
connected to external power
Power consumption. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5 W at 18 V in rover mode

Regulatory approvals
FCC: Part 15 Subpart B
(Class B Device) and Subpart C
Industry Canada: ICES-003 (Class B Device),
RSS-210, RSS-Gen, RSS-310
R&TTE Directive: EN 301 489-3/-17
EN 300 440, EN 300 328, EN 60950, EN 300 330,
ACMA: AS/NZS 4771 approval
CE mark compliance
C-tick mark compliance
Japanese MIC type certification
RoHS compliant
WEEE compliant

Communications
Lemo (Serial). . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-pin OS Lemo, Serial 1, 3 wire RS-232
Modem 1 (Serial). . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 pin D-sub, Serial 2, Full 9 wire
RS232, via adapter cable
Modem 2 (Serial). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 pin D-sub, Serial 3, 3 wire
RS-232, via adapter cable
1PPS (pulse per second). . . . . . . . . . . . . . . . Available via cable (60789-00)
Ethernet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . via multi-port adapter
Bluetooth. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fully-integrated, fully-sealed 2.4 GHz
Bluetooth3 module
USB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . via multi-port adapter

External GSM/GPRS, cell phone support. . . . . . . Supported for direct dial
and Internet-based correction streams
Internal MSK Beacon Receiver . . . . . . Frequency range 283.5 - 325.0 kHz
Channel spacing 500 Hz
MSK bit rate 100 and 200 bps
Demodulation Minimum shift key (MSK)
Correction data input . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RTCM 2.x
Correction data output. . . . . . DGPS RTCM 2.x (requires DGPS RS option)
Data outputs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NMEA, GSOF, 1PPS Time Tags

Receiver options and upgrades
DGPS Reference Station option . . . . . . . . Capable of DGPS RTCM output

Notes
1. Accuracy and reliability may be subject
to anomalies such as multipath, obstructions,
satellite geometry, and atmospheric conditions.
Always follow recommended practices.
2. Depends on SBAS system performance.
3. Bluetooth type approvals are country-specific.
For more information, contact your local
Trimble office or representative.
Specifications subject to change without notice.
4. The SPS351 does not track L2, L2C or OmniSTAR signals

2. TRIMBLE SPS361 AND SPS461 GPS HEADING AND POSITIONING RECEIVERS 

The Trimble® SPS361 and SPS461 GPS Heading and Positioning Receivers are modular, dual-antenna systems for marine construction and hydrographic survey. The receivers can partner with Trimbles HYDROpro software to provide the tools for precise placement of piles, bridges, caissons, offshore drilling rigs and coastal defenses - providing you with dredge head positioning; vessel positioning, vessel heading, and pitch or roll.

Both the SPS361 and SPS461 provide precise GPS heading. The Trimble SPS361 supports MSK Beacon. The SPS461 includes all the features of the SPS361 plus it's available with internal 450 or 900MHz radio and is upgradable to varying levels of positioning, including precision RTK.

HÌNH ẢNH

LIÊN HỆ

 • 59, Đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Thành Phố Vũng Tàu
 • (64)3 577 432
 • (64)3 577 433
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

GIỚI THIỆU

Công ty cổ phần định vị Thiên Nam tự hào là công ty dẫn đầu về Giải pháp & Công nghệ về dịch vụ định vị phục vụ cho các công trình biển trong và ngoài nước. Công ty chúng tôi luôn đi đầu về những phần mềm , thiết bị tiên tiến nhất trên thế giới về định vị bề mặt cũng như định vị âm . Tiêu chí của công ty là đem đến sự chính xác tốt nhất cho những công trình ngoài biển... Xem tiếp