Giải bóng đá PTSC ROV OPEN CUP Lần II 2013 được tổ chức ngày 8 và 9 tháng 1 năm 2013 tại Sân Thành Nam - Vũng Tàu gồm PTSC G&S, SEAHOSE, Vietsovpetro(VSP)ROV và THIEN NAM

Xem tiếp...