THIEN NAM POSITIONING JSC

Requirements

Thông tin các Dự án năm 2014

 

Stt

Project Name

Client

Location

Description

Time

1

-Positioning Service Provision for diving support at White Tiger Oilfield
-Provide the vessel DP2 "Aquamarine" for this project

 PV Gas Service/
PVMTC
White Tiger Oilfield -Open valve tie-in
-Riser Survey
-Platform Survey

 From01/01/2012
  To 07/01/2012
2 -Survey and Positioning Provision for Nearshore Survey 18" Gas pipeline Pm-3-Ca Mau.
-Provide Survey boat
PV Gas Service /PVMTC PM3 
Cà Mau

- Side ScanSonar
- Multibeam Echo Sounder
-Singlebeam_Echo_Sounder
- Sub - Bottom Profiler
- Magnetometter
- Land survey 
- Diver oprertion
- USBL system
From 21/03/2012
  to 08/04/2012
 3 -Positioning Service Provision for determine position of PLEM, Calmbuoy at Dung Quat Refinery
-Positioning Services for determine position of touchdown points and Mud-line points
-Positioning Services for determine position of anchor and burried 
Binh Son Refinery
Dung Quat Refinery
Dung Quất, Quảng Ngãi - USBL system
-DGPS system
- Sub bottom profiler system
 From 16/03/2012
  to 16/04/2012
-Platform Tilt Survey Services for Pearl and Topaz platforms Petronas Caligary Viet Nam Pearl and Topaz field
- Tilt Survey
 From 14/03/2012
  to 18/03/2012
5 -Survey and Positioning Services for Rong Doi and PUQC platforms
-Tide data observation
KNOC Rong Doi Oilfield
- DGPS system
- Leveling Survey
- Tide Observation
From 05/04/2012
  to 16/04/2012 
6 - Positioning Services Provision for Tanker and Calmbuoy at Dai Hung Oilfield
-Online Monitoring for Calmbuoy and Taker at FPU "Dai Hung 01" and at Office.
 PVEP POC Dai Hung Oilfield
- DGPS system
- Remote warning control system (Flashing and warning)
From 18 April 2012
  to 18 July 2012
(3 months) 
7 Positioning Services for diving support at White Tiger Oilfield PV Gas Service/
PVMTC
White Tiger Oilfield - DGPS system From 01/05/2012
 to 07/05/2012
8 Positioning Services for barge construction "PTSC Offshore 01"
Project: TGT Field Development
PTSC POS
Hoang Long JOC
TGT Field
H4 Project
-Barge Managment System
-DGPS system
20-May-2012
07-July-2012
(48 days)
9 Positioning Services for the anchor handling vessel "Swissco Jade".Project: TGT Field Development PTSC POS
Hoang Long JOC
TGT Field
H4 Project
-Tug Managment System
-DGPS system
20-May-2012
07-July-2012
(48 days)
10 Positioning Services for the anchor handling vessel "Visal Sai Gon".
Project: TGT Field Development
PTSC POS
Hoang Long JOC
TGT Field
H4 Project
-Tug Managment System
-DGPS system
20-May-2012
07-July-2012
(48 days)
 11  - ROV Pipeline Survey Services 
297Km Gas pipeline PM3-Ca Mau
- Provision the vessel DP1 "Acomar Cheetah"
PTSC G&S  PM3-Ca Mau  -USBL system 
-DGPS system
-3D pipeline view
-CP Measurement
-Dual Profiler
-Pipe Tracker
-Correction Free Span if any

29 May 2012
26 June 2012
(1 Month) 
12 - Side Scan Sonar and Magnetometer for Nam Con Son 02 pipeline project (From Long Hai to Hai Thach & Moc Tinh field). Using Sonar Klein 3000 and Mag Seaquest with DGPS and Navigation system. PVGAS SEQ Nam Con Son 02 Pipeline Project.
Hai Thach, Moc Tinh Field
- DGPS system
- Side Scan Sonar Klein 3000
- Magnetometer Seaquest
- USBL system

From 06 July

13 - 3 x Wells ROV Subsea Survey 
- Provision the vessel DP2 "Pacific 99"
PVEP POC Dai Hung Field - DGPS system
- USBL system
From 9 July to 15 July
14 - Re-tension anchor chains of Calmbuoy
- Measure distance from Calm buoy and PLEM
- Positioning PLEM position
- Positioning Calmbuoy position
- Positioning service for diving support
- Positioning service for anchor handling vessel
Binh Son Refinery Dung Quat, Quang Ngai - DGPS system
- Under Water Positioning system

From 16 July

28 July 2012

15 - Positioning and Navigation Services for ROV pipeline Survey CNV Field, Hoang Long/HOan Vu JOC
- ROV PLEM survey
- ROV Riser survey
- Provide DP2 vessel "Binh Minh 02"
Hoan Vu JOC CNV Field - DGPS system
-USBL system
- 3 camera bommer
- Dual profiler
- CP measurement
- 3D view online
- Processing offline
From 25 July 2012


                                       Khảo sát đoạn ống PM3-Cà Mau                                     Định vị xác định vị trí CALMBUOY 
                                  


Leveling Survey for cut off STV Jacket (Cuu Long JOC)Navigation and Positioning systemJacket set on seabedInstallation of Dai Hung 02 Jacket (PVEP POC)Navigation and Positioning on board DB Magnificent (PVEP POC)Pipeline laying on construction barge Java DP 30 (Hoan Vu JOC)
Installation Spool of CNV jacket (Hoan Vu JOC)Rig Move "Ocean General" Offshore Vietnam.

Installation topside for H4 project. Client: Hoang Long JOC

HÌNH ẢNH

LIÊN HỆ

  • 59, Đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Thành Phố Vũng Tàu
  • (64)3 577 432
  • (64)3 577 433
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

GIỚI THIỆU

Công ty cổ phần định vị Thiên Nam tự hào là công ty dẫn đầu về Giải pháp & Công nghệ về dịch vụ định vị phục vụ cho các công trình biển trong và ngoài nước. Công ty chúng tôi luôn đi đầu về những phần mềm , thiết bị tiên tiến nhất trên thế giới về định vị bề mặt cũng như định vị âm . Tiêu chí của công ty là đem đến sự chính xác tốt nhất cho những công trình ngoài biển... Xem tiếp