THIEN NAM POSITIONING JSC

Requirements

Công ty định vị THIÊN NAM hiện đang cung ứng dịch vụ khảo sát đáy biển sau:

 

  STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

TÊN THIẾT BỊ

Khảo sát địa hình dưới nước (đo hồi âm)

Đo trong sông

- Máy thu DGNSS Veripos
- La bàn điện tử TSS Gyro Compass

- Máy đo vận tốc âm Vale Port
- Máy đo sâu hồi âm Odom Hydrotrack
- Phần mềm đo sâu chuyên nghiệp Hydro Pro 2.30 hoặc QinSy 8.0

2

Khảo sát địa hình dưới nước (đo hồi âm)

Đo ngoài biển

- Máy thu DGNSS Veripos
- La bàn điện tử TSS Gyro Compass

- Máy đo vận tốc âm Vale Port

- Máy đo sâu hồi âm Odom Hydrotrack
- Thiết bị cảm biến dao động (Motion sensor DMS 05,10,25)
- Phần mềm đo sâu chuyên nghiệp Hydro Pro 2.30 hoặc QinSy 8.0

3

Khảo sát địa hình dưới nước (đo sâu hồi âm)

 theo yêu cầu đặc biệt:

(Đo đồng thời 2 hệ thống:đơn tia và đa tia,

mang lại độ chính xác tối ưu)

- Máy thu DGNSS Veripos
- La bàn điện tử TSS Gyro Compass

- Máy đo vận tốc âm Vale Port
- Máy đo sâu hồi âm Odom Hydrotrack
- Thiết bị cảm biến dao động (Motion sensor DMS 25)
- Phần mềm đo sâu chuyên nghiệp Hydro Pro 2.30 hoặc QinSy 8.0
- Máy đo sâu hồi âm đa tia Odom Multibeam ES3-M (Mỹ)

- Máy đo sâu hồi âm đa tia kết hợp quét bề mặt đáy Edge Tech 6025

4

Khảo sát bề mặt đáy

- Máy thu DGNSS Veripos
- La bàn điện tử TSS Gyro Compass
- Máy quét bề mặt đáy Sidescan EdgeTech 4200MP
- Phần mềm nghiệp Hydro Pro 2.30 hoặc QinSy 8.0

5

Khảo sát Đo từ trường (magnetometer)

- Máy thu DGNSS Veripos
- La bàn điện tử TSS Gyro Compass
- Máy đo từ SeaSpy (Mỹ)
- Phần mềm nghiệp Hydro Pro 2.30 hoặc QinSy 8.0

6

Khảo sát Đo địa tầng (sub-bottom profiler)

- Máy thu DGNSS Veripos
- La bàn điện tử TSS Gyro Compass
- Máy đo địa tầng EdgeTech 3200XS (Mỹ)
- Phần mềm nghiệp Hydro Pro 2.30 hoặc QinSy 8.0

HÌNH ẢNH

LIÊN HỆ

  • 59, Đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Thành Phố Vũng Tàu
  • (64)3 577 432
  • (64)3 577 433
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

GIỚI THIỆU

Công ty cổ phần định vị Thiên Nam tự hào là công ty dẫn đầu về Giải pháp & Công nghệ về dịch vụ định vị phục vụ cho các công trình biển trong và ngoài nước. Công ty chúng tôi luôn đi đầu về những phần mềm , thiết bị tiên tiến nhất trên thế giới về định vị bề mặt cũng như định vị âm . Tiêu chí của công ty là đem đến sự chính xác tốt nhất cho những công trình ngoài biển... Xem tiếp